Produkte dhe Sherbime

Agjensia Free-Advertise vjen me një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh në mënyrë që marketingu juaj të jetë i plotësuar.

  • Fushata promocionale
  • Fushata në rrjete sociale
  • Faqe webi
  • Dizenjime
  • Prodhime
  • Shpërndarje fletëpalosjesh (flyer)
  • Promocione
  • Reklama të lëvizhshme (bicikleta)
  • Reklama audio vizive, mini klipe

Disa nga punimet e faqeve web:

www.matildakonfeksion.com
www.pashkoinstitute.org
www.evivaproject.eu
www.omega.al
www.gid-al.org