Rreth Nesh

Ekipi i shpërndarjes së fletëpalosjeve është një kompani e bazuar në 5 parime – Ndershmëria, Besimi, Drejtësia, Besueshmëria dhe puna e vështirë. Kompanitë e shpërndarjes së fletëpalosjeve nuk janë gjithmonë të lehta për t’u gjetur – edhe më rrallë janë kompanitë shpërndarëse të fletëpalosjeve që mbajnë fjalën e tyre dhe sigurojnë që klientët e tyre të fitojnë një kthim të mirë në paratë e tyre të fituara. Por mjaft për ne – le të flasim për ju. Nëse jeni pronar i një biznesi të vogël ose që punoni për një organizatë që mbështetet në shpërndarjen e fletëpalosjeve për gjenerimin e biznesit dhe rritjen e ndërgjegjësimit të markës, ju nevojitet një kompani e shpërndarjes së fletëpalosjeve të ndershme dhe të besueshme, në mënyrë që të përqendroheni në drejtimin e biznesit tuaj dhe në rritjen e tij. Në Skuadrën e Shpërndarjes së Fletpalosjes, ne jemi të mahnitshëm në atë që bëjmë!